menu
 

Roster

Japan Grand Master Open (Grand Master Open)

Name Events Games Assists Goals Tot.
ANTHONY WEISS00000
ATSUSHI OHASHI00000
EISUKE HASHIZUME00000
HACHIJO TOKANO00000
HIDEKAZU YOSHITAKE00000
HIROKI HARADA00000
KAZUNORI SHIBAYAMA00000
KAZUYUKI KUBO00000
KENSUKE NAKATSU00000
RYUSUKE KUWAHARA00000
SATORU ISHII00000
SATOSHI NOGUCHI00000
SOICHIRO TANAKA00000
TAKESHI HIGO00000
TAKUEI IWAMA00000
TAKUYA SUGURI00000
TORU YAJIMA00000
YUSUKE HIRANO00000