Nomadic Tribe (Open)

 Japan

WUCC 2022 roster:

# Name Games Assists Goals Total
1Harito Hashiguchi1121719
2Takuya Seki1125631
3Takahiro Sugai11000
4Taku Honna1091221
5Hiroki Ohnishi115510
6Atsushi Lee1110010
8Yuki Sakurai11347
10Shuhei Omotani11000
11Hiroshi Yuasa11122234
13Takumi Okubo11347
13Wataru Tashiro6202
15Kento Araki11101
16Shunsuke Baba11246
17Takahisa Ishii11628
18Yamamura Soh115813
19Yuki Otani11279
21Ken Nemoto1118523
22Takayuki Yamaguchi11167
23Kohei Arai11000
27Kentaro Nakao11142337
36Kan Yamagami11011
44Taiki Goto1181220
58Nozomu Niwa1111112
87Rio Murakami11000
88Katsuhide Hori8000

WUCC 2022:

Division: Open

URO Monster 9 - 15 Nomadic Tribe  Game play
Wildcats 13 - 15 Nomadic Tribe  Game play
Raleigh Ring of Fire 15 - 9 Nomadic Tribe  Game play
Nomadic Tribe 15 - 9 Force Elektro  Game play
Clapham Ultimate 15 - 12 Nomadic Tribe  Game play
GOAT 15 - 14 Nomadic Tribe  Game play
Nomadic Tribe 15 - 5 Rascals game g  Game play
PoNY 15 - 7 Nomadic Tribe game o  Game play
Tchac 15 - 11 Nomadic Tribe game aa  Game play
GOAT 15 - 11 Nomadic Tribe game af  Game play
KFK (Københavns Frisbee Klub) 12 - 15 Nomadic Tribe game ah  Game play

Spirit points received:

Given by Rules Fouls Fair. Attit. Comm. Total
URO Monster2123210
Wildcats120227
Raleigh Ring of Fire2222210
Force Elektro2333213
Clapham Ultimate2222311
GOAT112228
Rascals2222210
PoNY2234213
Tchac2232312
GOAT2133211
KFK (Københavns Frisbee Klub)2223211

Spirit points given to the other teams:

Given for Rules Fouls Fair. Attit. Comm. Total
URO Monster2222210
Wildcats2232312
Raleigh Ring of Fire2222210
Force Elektro2223211
Clapham Ultimate2232211
GOAT2222210
Rascals2222311
PoNY2222210
Tchac2212310
GOAT122229
KFK (Københavns Frisbee Klub)1222310